dimecres, 11 de novembre del 2020

NOTES DE TOPONÍMIA VALENCIANA: EL CAS D'ALCOSSER


Dedicat al professor Vicenç M. Rosselló Veger

Alcosser un nou topònim a adaptar a l'ortografia valenciana

La llarga marxa a la normalització de la toponímia de la zona catalanoparlant del País Valencià mostra de manera diàfana la dificultat valenciana de normalitzar la llengua. A Catalunya i a les Illes, de bell principi, només encetar la nova planta del sistema autonòmic van adaptar el nom i la forma ortogràfica correcta sense tardança ni disputa digna de menció.

El cas valencià tot i la promptitud d’alguns noms sonors i clarificadors, com Xàtiva, Alzira, Ontinyent o Vila Real, entre altres, ha tingut una lentitud que no ha ajudat a fer avançar la consciència de país en la direcció de la recuperació, de l’ús i del gaudi de la cultura pròpia. La capital del País i les dues capitals més importants han tardat molt com València, que finalment té ja la forma correcta o pitjor encara han optat per la forma doble innecessària i desaconsellada pels lingüistes en el necessari procés de recuperació: Alacant/Alicante o Castelló/Castellón i molts altres com Elx/Elche o Alcoi/Alcoy.

Un procés lent, incomplet i amb alguns casos que han ratllat el conflicte desaforat i fora mida i han acabat sense solució ara per ara com és el cas de Villanueva de Castellón. Un procés que s’ha de continuar canviant la doble denominació i situant el nom en la denominació pròpia i històrica. Recordem la campanya que es va fer en relació a Alacant "El nom és Alacant". Aqueix és un pas necessari en una situació de recuperacuperació que clarament necessitem encara.

Alguns topònims com Alcocer de Planes representen una fàcil solució, però mostren com encara queda molt per fer. Incloc ací el text elaborat en el procés de la seua adequació al valencià.


Alcosser, foto de l'autor


Proposta de canvi de nom d' Alcocer de Planes

Criteri filològic

El nom d’Alcocer de Planes hauria de modificar-se llevant l’adjectivació de Planes innecessària en adaptar l’ortografia valenciana a la paraula àrab origen del nom actual. Aplicant una doble ss en compte de la que usa el castellà. La doble essa proposta és la que correspon a la paraula àrab القصر al-qaşr de la qual prové.  L’actual topònim ja normalitzat Alcàsser és una mostra de la correcta adaptació que s'hauria de seguir també en el cas Alcocer que passaria així a ortografiar-se Alcosser ortografia que es correspon també amb la pronúncia popular

Eliminació de l'apel·latiu «de Planes»

En adaptar l’ortografia proposta Alcosser el topònim passa a ser únic a nivell estatal i a nivell del conjunt lingüístic català del qual formem part, convertint en innecessari l'apel·latiu diferenciador que porta actualment.

Criteri de geografia humana

El municipi d’Alcosser se situa en l’antic Comtat de Cocentaina i es troba en la regió d’influència d’Alcoi. A nivell anecdòtic personal, qui firma l’escrit és fill d’un alcosserí de naixença que en casar-se emigrà a Alcoi on vaig nàixer.

Des del punt de vista de la geografia humana ens trobem en la regió tèxtil Alcoi-Ontinyent. A  Alcosser hi ha encara una empresa en funcionament d’aquest sector i és un nucli rural vora el riu d’Alcoi amb horta i secà i tradició agrícola.

L’ús del valencià és pràcticament total al municipi i l’acceptació del canvi proposat és altament majoritària. De fet hi ha a l’entrada del poble  un rètol oficial ortografiat  amb la doble SS que es proposa.

El conjunt d’arguments suara exposats ja els vaig presentar a l’Ajuntament d’Alcosser en la legislatura anterior i ha estat acceptat per l’actual corporació.

El canvi de modificació ortogràfica i de simplificació del topònim és senzill, d’acord amb l’adaptació ortogràfica feta en l’àmbit del valencià i del conjunt de l’àrea lingüística de la que formem part. Altres topònims com el de «Muro de Alcoy» semblen més complicats de resoldre

Publicat a la Revista Saó (20.11.2020)

https://revistasao.cat/alcosser-un-nou-toponim-a-adaptar-a-lortografia-valenciana/3 comentaris: