dimarts, 28 d’octubre de 2014

COMPROMÍS fa una política oberta al bon enteniment entre població autòctona i immigració forana

Un exemple de política oberta al bon enteniment entre població autòctona i immigració forana propiciada per la coalició COMPROMÍSMuro de Mariola, el municipi més dinàmic pel que fa al creixement demogràfic de l'Alcoià- Comtat, manté iniciatives que propicien el bon enteniment entre la població local de soca i arrel i la important immigració àrab present en la vila.    Foto 1. Una vista de Muro de Mariola a la tardor (foto de l'autor, oct. 2014).


El  dia 26 d'octubre, patrocinat per l'Ajuntament de la Vila, es va fer una jornada de convivència entre els murers de nissaga i la població àrab nouvinguda. Les dones àrabs, d'origen marroquí, van presentar i servir dolços propis de la seua cuina i coques de pa salat acompanyades de té. Igualment, van mostrar vestits de cerimònia usats a les bodes i altres celebracions.


Foto 2. dones i infants àrabs van presentar dolços i vestits propis de la seua cultura (foto de l'autor, oct. 2014).

A continuació dos actors locals, d'un total d'una desena d'actors que formen el grup teatral, van representar la vida dels moriscos vespres de l'expulsió del segle XVII. 
A través de la seua interpretació, mostraven els problemes del col·lectiu morisc, el tancament de la mesquita, la relació amb el comte de Cocentaina i la seua situació en relació a l'autoritat local de l'època i a la població cristiana.
 La representació s'ha basat en un guió elaborat per Sergi Silvestre i Vicent Bendicho. El guió ha adaptat i reelaborat textos de la cronista local i historiadora moderna Èlia Gozálbez.Foto 3. actors murers representen i expliquen la situació dels moriscs de Muro en el segle XVII (foto de l'autor, oct. 2014).
Els actes relacionen la història i la realitat actual, amb la intenció de connectar població autòctona i immigració àrab. Una política correcta que intenta augmentar l'entesa entre els uns i els altres i trencar una realitat d'escassa relació, ara per ara, entre els dos col·lectius. Política de mostrar la cultura minoritària i d'intentar entendre's i relacionar-se com a ciutadans d'un mateix àmbit polític.